به گزارش ایسنا، در بیانیه که در پایگاه اطلاع رسانی تلگراف هم منتشر شده است، علت ورود این پرندگان به داخل مناطق شهری این کشور، وقوع طوفان و‌ بارش باران‌های شدید اعلام شده است.

همچنین این پرندگان برای یافتن غذا و جایگاهی امن برای تخمگذاری تنها میتوانند به نواحی شهری و حومه جنگلها پناه ببرند. علاوه بر این، در صورتی که موفق نشوند غذا برای خوردن بیابند، حالت تدافعی و خشونتآمیز میگیرند و احتمال آن که به انسانها، سگها و حتی حیوانات دیگر همچون اسب، حمله کنند بسیار زیاد است.