ريوو كاهيونو ۳۴ ساله كه اهل اندونزي است، روز گذشته توسط پليس فرودگاه تايلند به اتهام تلاش براي قاچاق يك مار بوآي خطرناك دستگير شد.

به گزارش ايسنا، ويليام شادلا يكي از مقامات پليس فرودگاه بانكوك در اين باره به خبرگزاري فرانسه يادآور شد: اين مرد مار بوآي خطرناك را به همراه چند جانور ديگر درون چمدان خود مخفي كرده بود. البته تصاوير پرتونگاري، اين جانوران درون چمدان را مشخص كرد و ماموران اين مرد را به اتهام قاچاق مار بوآي خطرناك دستگير كرده و به مقامات قضايي تحويل دادند.