جان كالولي سخنگوي باغوحش برانكس در اين باره به رسانههاي دولتي اين كشور عنوان كرد: براي اين منظور ۵۸ هزار سوسك حمام از نوع ماداگاسكاري در نظر گرفته شده و به هر يك از زوجها يا نامزدهاي جوان كه خواهان اين حشرات چندشآور هستند، هديه داده ميشود.

به گزارش ايسنا، اين مقام مسئول باغوحش ايالت نيويورك در ادامه به شبكه خبري بيبيسي خاطر نشان كرد: هر كدام از اين سوسكها تا ۵/۷ سانتيمتر هم رشد ميكنند و هر كدام از زوجهاي ميتوانند نام آن شخصي را كه دوست دارند، بر روي اين حشرات بگذارند. البته من ميدانم كه اين هديه تهوعآور است، اما براي اولين بار است كه چنين هديهاي در اختيار زوجها قرار ميگيرد.