به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، علیرضا دبیر با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اجرای طرح زوج وفرد سراسری در تمامی طول سال گفت: باید دید مردم از این طرح راضی هستند یا خیر؟ مابرای انجام هرکاری و طرح سراسری که با زندگی مردم در ارتباط است باید از خود آنها نظر سنجی کنیم .

وی ادامه داد: نظر مردم یکی از شاخص های مهم برای اجرای هر طرحی باید باشد و تصمیم گیران باید آن را در اولویت قرار دهند.

دبیر با تاکید بر این که در تمامی موضوعات خاص شهری باید سراغ نظر سنجی از مردم رفت تصریح کرد: این موضوع می تواند طرح دائمی کردن محدوده زوج وفرد از درب منازل باشد یا جدا کردن ری از پایتخت. آنچه مهم است احترام به نظر مردم است . دستگاهایی اجرایی نیز برای اجرای موفق طرح هایشان باید به سراغ رضایت و نظرم مردم باشند و در تصمیم گیری هایشان تنها به نظر خودشان اتکا نکنند