به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، ابراهیم سحرخیز، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در حال حاضر هیچ پیشدانشگاهی مستقلی نداریم و نباید داشته باشیم و اگر مدرسه غیر دولتی هنوز تابلو پیشدانشگاهی را حفظ کرده، تخلف کرده است.

وی با بیان اینکه از نظر فضای آموزشی، دبیرستان و پیش‌دانشگاهی ادغام شده است، افزود: تا چند سال آینده و زمانی که نظام جدید آموزشی به طور کامل اجرا شود، پیش‌دانشگاهی وجود دارد اما در فضای دبیرستان است.

سحرخیز درباره نصب تابلوهای مدارس بر اساس نظام جدید آموزشی، گفت: این موضوع به تدریج باید انجام شود البته نظر شخصی خودم را اعلام می‌کنم و معتقدم اینکه یک هزینه تراشی عظیمی داشته باشیم و تابلوها را یکباره تغییر دهیم، درست نیست.

وی ادامه داد: سه ساله اول متوسطه یا سیکل اول متوسطه معادل «راهنمایی» فعلی است و سیکل دوم متوسطه یا سه ساله دوم متوسطه معادل «دبیرستان» است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر نامهای راهنمایی و دبیرستان در ذهن مردم ماندگار است، اظهار داشت: تغییر تابلوهای مدارس به تدریج و متعادل انجام خواهد شد