به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، مرتضی طلایی با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای کلی شورای شهر و مدیریت شهری این است که مراکز نظامی و پادگانها و مراکز اینگونه به خارج از شهر منتقل شوند اظهار داشت: با تعاملی که با سازمان زندانها مراکز نظامی صورت گرفته است بتدریج این مراکز منتقل خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به نوع خدمات و وظایف سازمان زندان‌ها نیازی نیست این مراکز در سطح شهر تهران وجود داشته باشند و این مراکز می‌توانند در خارج از تهران به فعالیت خود ادامه دهند.

طلایی بیان داشت: توافقاتی با سازمان زندان‌ها صورت گرفته است به طوری که به آنها پیشنهاد داده‌ایم تا به جای زندان‌های داخل شهر مبلغ آن را دریافت کنند و یا اینکه زمینی را در خارج از تهران تحویل بگیرند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران بیان داشت: چنانچه این امر صورت پذیرد زندان‌های فعلی در سطح شهر تهران از جمله اوین به تفرجگاه و مراکز تاریخی تبدیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: مطمئنا جابجایی زندانها در این دوره از شورای شهر امکانپذیر نیست ولی امیدواریم در دوره بعد با توافقی که صورت گرفته است این کار عملیاتی شود