به گزارش افکارنیوز به نقل از زیست بوم، لابلای اخبار تلخی که دل را سخت آزار می دهد و آخرین نمونه اش از دست رفتن دو محیط بان در استان گلستان است گاهی عکسی یا طرحی امید را در دل آدمی زنده می کند که هنوز می شود با نگاه به شادی آفریده های پروردگار به زندگی، به زیستن و به آینده امیدوار بود&این عکس نشان می دهد حتی یک لنگه کفش کهنه هم می تواند سرپناه موجودی باشد&کسی چه می داند شاید این لنگه کفش از آن شکارچی باشد که اسلحه اش را برای همیشه آویزان کرده است!