به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، زمین لرزه ای شدید دقایقی قبل کرمان را به شدت تکان داد، مدت طولانی زمین لرزه و شدت آن موجب هراس مردم شده است.

هم اکنون مردم کرمان در معابر عمومی حضور دارند و نگران از تکرار زمین لرزه هستند.

تماسهای تلفنی مختل شده است و مردم هم اکنون بیرون از معابر عمومی حضور دارند.