افکارنیوز: گونهای خاص از عروس دریایی؛ تنها موجودی در دنیا که عمر جاودان دارد و هرگز نمیمیرد.این حیوان ممکن است تنها موجودی باشد که عمر جاودان دارد.

از آن‌جایی که این عروس دریایی قادر است پس از آخرین مرحله‌ی بزرگسالی، دوباره تغییر شکل داده و به نخستین مرحله‌ی زندگی خود بازگردد، ممکن است هیچ پایان طبیعی برای طول عمر این حیوان وجود نداشته باشد.

دانشمندان می‌گویند hydrozoan jellyfish تنها حیوانی است که می تواند بارها و بارها در زمان به عقب برگردد و دوباره حالت بواسیر لحمی خود را(مرحله اول از زندگی) پیدا کند.

آنها میخواهند بفهمند چهطور این حیوان میتواند جریان سالخوردگی خود را به حالت معکوس درآورد. از آنجایی که این حیوان هیچوقت نمیمیرد، تعداد آنها در اقیانوسها روز به روز در حال افزایش است.