این سگ در اکثر مکان های دیدنی و مشهور دنیا عکس یادگاری دارد.

افکارنیوز: نام این سگ اسکار است. او از یک مرکز نکهداری سگ در آفریقای جنوبی گرفته شده است. از آن زمان تاکنون توسط صاحبش به دور دنیا سفر کرده و در اکثر مکان های دیدنی و مشهور دنیا عکس یادگاری دارد.

کد خبر: 186028