به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، موضوع تامین امنیت برای هر کشور و جامعهای از اهمیت بسیار ویژه برخوردار است.

از منظر آموزه‌های دینی، همه مسلمانان موظف به کسب آمادگی دفاعی در مقابل هجوم احتمالی دشمنان هستند، چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عبدوالله وعدوکم» و مسلما یکی از آثار مثبت سربازی کسب آمادگی‌های نظامی و دفاعی برای اکثریت افراد کشور اسلامی ماست.

خدمت سربازی امری مقدس محسوب می‌شود و حضرت امام(ره) درباره آن می‌فرمایند: «خدمت سربازی از عبادات اسلام است» و مقام معظم رهبری نیز می‌فرمایند: «خدمت وظیفه عمومی واقعا خدمت مقدسی است که در جنگ و صلح در صف اول نیازهای ملت و کشور قرار دارد».

خدمت سربازی علاوه بر آمادگی دفاعی جوانان، از نظر اجتماعی و فردی نیز می‌تواند آثار بسیار مثبتی برای جوانان داشته باشد و روحیه نظم، انضباط و اطاعت از قانون را به آنان می‌آموزد.

حال و هوای دوران سربازی، حال و هوایی خاص است و برای همیشه خاطرات این دوران در ذهن افراد نقش می‌بندد.

عکاس پس از مراجعه به مسئولان‌ ارتش در کرمانشاه و با استفاده از کمک‌ها و راهنمایی‌های سرهنگ جعفر امینی موفق به ثبت گوشه‌هایی از دوران سربازی سربازان وظیفه لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه شد.