به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، محمد رویانیان ۲۶ دیماه امسال استعفای خود از ریاست ستاد حمل و نقل و سوخت را به ریاستجمهوری ارائه کرد که مورد موافقت قرار گرفت و با حکم محمود احمدینژاد، مجتبی شفیعی به عنوان رئیس جدید این ستاد، منصوب شد.

هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه اول بهمن ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که اختیارات هیئت وزیران در امور مربوط به حمل و نقل سوخت و اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مصوب ۱۳۸۶ به کارگروهی تحت عنوان «کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» تفویض شود.

این کارگروه متشکل از معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس کار گروه، و وزیران کشور، راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدت و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسعود زریبافان، سید مهدی هاشمی، علی سعیدلو و مجتبی شفیعی خواهد بود که «محمد رویانیان» نیز عضو این کارگروه شده است.

رویانیان در حال حاضر علاوه بر عضویت در این کارگروه، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نیز هست