به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، مهدی چمران روز سه شنبه درحاشیه نشست امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: اعضای شورای شهر تهران حقوق و مزایا نمی گیرند و بنابراین فعالیت آنها شغل محسوب نمی شود این موضوع نیز در قانون آورده شده است.

وی بیان کرد: طرح الزام شهرداری تهران به رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی و زیباسازی نما و منظر ساختمانهای شهری یکی از مهمترین طرحهای مورد بررسی در این شورا بود که طرح یک فوریت آن به تصویب رسید.

وی گفت: باید مالکان را موظف به این کنیم که محل کارگزاری تاسیسات ساختمانی مانند کولر را قبل از ساخت بنا اجرا کنند.