به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه (اول بهمن ماه ۹۱) بنا به پیشنهاد رییسجمهوری و به استناد مواد ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که اختیارات هیات وزیران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت و اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ به کارگروهی متشکل از معاون اول رییسجمهور به عنوان رییس کارگروه و وزرای کشور، راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و آقایان مسعود زریبافان، سید مهدی هاشمی، علی سعیدلو، سید مجتبی شفیعی و محمد رویانیان به عنوان اعضای کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تفویض شود.