به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، علی مژدهی پور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتوگو با فارس، درباره پرونده ۴۷ گران فروش خودور اظهار داشت: حدود ۲۰ روز پیش، ۴۷ پرونده مربوط به گران فروشان خودرو به سازمان تعزیرات حکومتی کشور ارجاع شد.

وی افزود: این پرونده‌ها مربوط به تخلفات فروشندگانی بود که در بحثارز مرجع خلاف قانون عمل کرده‌ بودند و مرتکب تخلف شده بودند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: تخلف این افراد ‌به این صورت بود که با دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی از دولت اقدام به واردات خودروهای خارجی کردند اما در بحثفروش قوانین ارزی را رعایت نکردند.

مژدهی پور تصریح کرد: پروندههای ارجاعی در مرحله کارشناسی قرار دارد و برای برخی از این پروندهها که کار بررسی آنها به پایان رسیده حکم صادر شده است.