افکارنیوز: صحنه و مراحل اعدام یک متهم با شمشیر در عربستان سعودی. دیدن این فیلم برای افراد زیر ۱۸ سال، کهنسالان و بیماران قلبی توصیه نمی شود.

لینک فیلم