به گزارش افکارنیوز، شبکه ایران نوشت: این دفتر در بخشنامهای به پرسنل حراست فیزیکی سازمان دستور داده است از ورود مراجعانی که کارت ملیشان را همراه ندارند، جلوگیری کنند. بر همین اساس، در ورودیهای ساختمان سازمان حج و زیارت، اطلاعیهای به دیوار الصاق شده که در آن آمده است: قابل توجه مراجعین محترم! همراه داشتن کارت ملی جهت ورود به سازمان حج و زیارت الزامی است.

این بخشنامه که معلوم نیست مبنای حقوقی و عرفی‌اش چیست، باعثکلافه شدن و سردرگمی بسیاری از مراجعان شده است. بخش اعظمی از مراجعان به سازمان حج و زیارت را افراد شهرستانی و سالخوردگان تشکیل می‌دهند. غیرمتعارف بودن این بخشنامه، سبب شده است که بسیاری از مراجعان دقایقی طولانی که گاه به یک ساعت می‌کشد، پشت در سازمان حج و زیارت معطل شوند.

بنا بر این گزارش، سازمان حج و زیارت، در یک مورد دیگر هم خصوصیتی متفاوت از دیگر سازمان‌های دولتی در ایران دارد. به گفته مراجعان، گویا این سازمان، فاقد کارمند زن بوده و سال‌هاست که همه پرسنلش مرد می‌باشند.

این موضوع هم برای مراجعان زن، که عموما از قشر متدین جامعه هستند نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.