به گزارش افکارنیوز به نقل از سایت فدراسیون کشتی، پانصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران سه مصوبه داشت که در یکی از آنها طرح نامگذاری و تغییر نام ۲۲ مکان تصویب شد که از جمله آن تغییر نام خانه کشتی در منطقه ۱۹ شهرداری تهران به نام محمد بنا (مدیر تیمهای ملی کشتی فرنگی) بود.