افکارنیوز: دانشمندان در جدیدترین مطالعاتشان مدعیاند که ماهیها درد را احساس نمیکنند یا فاقد پایانههای عصبی ویژه برای تجربه چنین حسی هستند.

مبارزه ماهی‌ها برای بقا بر روی تور یا قلاب به هنگام صید شدن واکنشی ناخودآگاه بوده و بر اثر تحمل عذاب نیست.

پروفسور «جیم رز» از دانشگاه ویسکونسین و همکارانش در آزمایشات خود سوزن‌هایی را به درون بدن ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان فرو بردند و همچنین سم و اسید را به درون آرواره‌های آن ریختند.

به گفته این دانشمند، بر خلاف تزریقات حجیم اسید یا سم زنبور که موجب درد بزرگی در انسان می‌شوند، قزل‌آلا تاثیر بسیار ناچیزی را از خود بروز داد.

این ماهی در عرض چند دقیقه پس از فرایندهای جراحی فعالیت عادی خود را بازیافت و دوباره به آب انداخته شد.

به گفته این محققان، ماهی‌ها از بخش neocortex واقع در مغز که برای احساس درد لازم است، بی‌بهره‌اند و بنابراین این حس را مانند انسان‌ها به طرز معناداری تجربه نمی‌کنند.

این موجودات همچنین فاقد پایانه‌هی سلولی موسوم به nociceptor که احساس درد را بنیان می‌نهند، بوده یا فقط تعداد بی‌نهایت اندکی از آن‌ها را دارا هستند.

علی‌رغم چنین یافته‌هایی، با ماهی‌ها باز هم باید به طرزی انسانی برخورد کرد.

نتایج این تحقیق در Fish and Fisheries انتشار یافت.