" هنرشنی " هنر و نقاشی است که برخی از کاهن های تبتی به آن علاقه دارند و البته برای برخی از مراسم های خودشان از آن استفاده می کنند.

افکارنیوز: درست کردن مجسمه های شنی کاری بسیار سخت است والبته نیاز به دقت بالایی نیز دارد و البته در کنار این سختی خراب کردن آن نیز بسیار لذت بخش است.

" هنرشنی " هنر و نقاشی است که برخی از کاهن های تبتی به آن علاقه دارند و البته برای برخی از مراسم های خودشان از آن استفاده می کنند و البته بسیار سخت گیرانه نیز دست این نقاشی ها را درست می کنند.

این کاهن ها با استفاده از شن های رنگی هفته ها و یا شاید ماه ها برای ساخت طراحی نقاشی های بزرگ از شن های رنگی زمان صرف می کنند و البته نتیجه آن نیز بسیار شگفت آور است و حاصل بسیار چشم نواز است.

به طور سنتی و طبق آداب تبتی ها تنها ۴ کاهن به طور مستمر روی این طرح ها کار می کنند و البته آن ها سال ها برای اینکه این کار را بیاموزند آموزش می بینند و درس های خاصی را می گذرانند.

اما نکته مهم در مورد این طرح ها پایان کار آن ها است و آن جایی است که بعد از تمام شدن مراسم تمام این طرح ها که هفته ها روی آن ها کار شده است جارو می شوند و در یک نقطه جمع شده و به آب ریخته می شوند. در سنت تبتی ها این کار برای رهایی از مواد دنیایی است.

کد خبر: 186349