به گزارش افکارنیوز به نقل از البرز، رئیس سازمان نظام مهندسی استان البرز به روز گذشته به دادسرای کرج احضار و بازداشت شد. درپی پیگیرهای دستگاههای امنیتی استان درجریان پرونده جعل اسناد و دستور نقشه های صادره روز گذشته ۱۵نفر از مطلعین و مضنوین پرونده به دادسرای انقلاب اسلامی کرج احضار و پس از ساعتها بازجویی روانه بازداشتگاه شدند.

این پرونده توسط پلیس امنیت استان درحال پیگیری بوده و احضار شدگان از صبح روز گذشته تا ساعت۲۰ درحال بازجویی بودند که درنهایت بازجویی های صورت گرفته منجر به بازداشت رئیس سازمان نظام مهندسی استان البرز و ۱۴نفر دیگر شد.

گفتنی است پرونده مذکور به موضوع جعل اسناد، امضاء و دستور نقشه مرتبط است که علیرغم عدم اعلام رسمی مبنی بر میزان کسب درآمد نامشروع ازقبال آن آمارهای غیررسمی مبین این مطلب است که میلیاردها ریال درجریان این پرونده به نفع متهمین حاصل شده است.

این گزارش حاکیست بدلیل وسعت تخلفات صورت گرفته و عدم تکمیل پرونده متهم اصلی آن "ب" ۸ماه است در بازداشت موقت بسر میبرد.