هواپیما را حتماً باید روی باند فرود آورد و اگر این طور نشود باید خلبان خیلی خوش شانس باشد تا دچار سانحه بزرگی نشود.

افکارنیوز: آنچه در زیر میبینید مربوط به فرود یک هواپیمایی نظامی سی-۱۶۰ در یک نمایشگاه هوایی در آلمان است، که خلبان برای فرود در محاسبات خود اشتباه میکند و هواپیما را چند ده متر قبل از باند فرو به زمین مینشاند.

در این فرود خطرناک هواپیما از یک جاده محلی هم عبور میکند اما خوشبختانه و از شانس خوب خلبان آسیبی نمیبیند و باکمی کثیف کردن جاده و خراب کردن زمینهای اطراف به سلامت متوقف میشود.

کد خبر: 186569