تصاویری که در زیر می‌بینید مربوط به توفان «هابوب» است.

افکارنیوز: توفان چه شکلی است، مخصوصاً اگر یک توفان پر گرد و خاک باشد که با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت همه چیز را زیر لایه ای از غبار میپوشاند.

تصاویری که در زیر می‌بینید مربوط به توفان «هابوب» است. این توفان عموماً در نواحی صحرایی شکل می‌گیرد و همراه با خود مقادیر زیادی از گرد و غبار را همراه می‌آورد.

سرعت این توفان پر گرد و خاک تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت میرسد و بر سر راه خود لایه از غبار بر همه چیز باقی میگذارد.

کد خبر: 186584