افکارنیوز: او ميگويد از اينکه شوهرش را با ۶ زن ديگر تقسيم کرده بود مشکلي نداشته است . او عاشق همسر خود بوده و با تلاش فراوان در مزرعه و کار در کنار ديگران سعي داشت زندگي اش را حفظ کند.

اما نهایتا انزوا، حسادت بیش از حد زنان به یکدیگر و تنهایی باعثشد او تصمیم بگیرد شوهرش را رها کند.

این زن ۴۶ ساله میگوید: این مرد مثل یک پادشاه بر زنان حکمرانی میکرد اما زنان به صورت مداوم در حال درگیری و مشاجره با یکدیگر بودند. ۶ روز در هفته کار میکردند و فقط ماهانه ۳۰ پوند به عنوان خرجی از همسر خود دریافت میکردند.او دومین همسر این مرد است و در سال ۱۹۹۸ ازدواج کرده اند. این مرد ۱۲ فرزند از ۷ همسر خود دارد. و گفتنی است که طبق گزارشات هیچکدام از این ازدواجها رسمی و قانونی نیست.اين زنان در يک مزرعه بزرگ ۶۷۵ هزار پوندي زندگي ميکنند . خانم شارپ ميگويد: احساس ميکردم در يک خانه جهنمي دچار طلسمهاي شيطاني شده ام براي همين تصميم گرفتم خود را نجات دهم . اگرچه زندگي در اين شرايط سخت بحران اقتصادي واقعا مشکل است اما اين آرامش را به بودن در کنار ديگر زنان همسرم ترجيح ميدهم.