گوسفندهای دریایی را تنها می‌توان در سه نقطه از جهان یافت. موجوداتی نادر که باوجود بسیار بزرگ و تنومند به همان ترتیب آرام، مسالمت‌جو و باهوش هستند.

افکارنیوز: برخی این حیوان را گوسفند دریایی یا گاو دریایی مینامند. این حیوان مانند دلفینها و نهنگها پستاندار هستند و تنها در سه نقطه از جهان زندگی میکنند؛ سواحل آمریکای شمالی، رود آمازون و سواحل غربی قاره آفریقا.

این حیوان با وجود جثه تنومند و بزرگی که دارد، اما بسیار آرام و مسالمت‌جوست. طول گوسفندهای دریایی بین ۲.۴ تا ۴ متر و وزن آن به ۲۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم می‌رسد و ماده این حیوان هر ۲ تا ۵ سال زاد و ولد می‌‌کند. آنها از گیاهان دریایی تغذیه می‌کنند و بسان نهنگ‌ها برای گرفتن هوا به سطح آب می‌آیند.

گوسفند دریایی بدون تحرک ۱۵ دقیقه میتواند زیر آب باقی بماند و در صورت حرکت هر ۴ دقیقه یکبار روی آب میآید. دانشمندان میگویند که این حیوانات از هوش بسیار بالایی برخوردار است.

کد خبر: 186595