به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان، ۴۵ تن از طلافروشان مشهدي که متهم به خريد طلاهاي مسروقه از سارقان مسلح هستند با صدور کيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد به زودي محاکمه مي شوند. به گزارش خراسان، اواخر سال گذشته، عاملان سرقت هاي مسلحانه از طلافروشي هاي مشهد با تلاش کارآگاهان پليس آگاهي خراسان رضوي دستگير شدند. عاملان اين سرقت ها که از سال ۸۴ اقدامات مجرمانه خود را آغاز کرده بودند هر از گاهي به طور مسلحانه به يک طلافروشي در مشهد دستبرد مي زدند و با شليک گلوله از محل متواري مي شدند. عاملان اين سرقت که ارتکاب جرايمي مانند قتل و آدم ربايي را نيز در پرونده سياه خود دارند هنگام بازجويي به فروش طلاهاي مسروقه به تعداد زيادي از طلافروشان مشهدي اعتراف کردند. اين گزارش حاکي است: متهمان که جرايم ديگري نيز مرتکب شده اند در حضور قاضي حسين امام وردي (رئيس شعبه ۸۰۴ دادسراي عمومي و انقلاب) به تشريح ماجراي سرقت هاي مسلحانه و قتل پرداختند. آنان سپس در حضور مقام قضايي و کارآگاهان پليس آگاهي، تک تک مغازه هاي طلافروشي را که به آنان طلاهاي مسروقه فروخته بودند معرفي کردند. سپس با دستورات ويژه مقام قضايي، ۴۵ تن از طلافروشان به اتهام خريد اموال مسروقه به پليس آگاهي احضار و سپس بازداشت شدند.بنابر گزارش خراسان، براي اين طلافروشان پس از انجام بازجويي هاي مقدماتي قرار مجرميت صادر شد و بدين ترتيب رسيدگي به پرونده آنان در مسير قانوني خود ادامه يافت تا اين که کيفرخواست پرونده آنان از سوي دادسراي عمومي و انقلاب صادر و اين پرونده براي رسيدگي و صدور رأي به دادگاه ارسال شد. اين افراد که متهم به خريد اموال مسروقه از سارقان مسلح هستند به زودي پاي ميز محاکمه خواهند نشست تا دادگاه به اتهامات آنان رسيدگي و رأي خود را در اين باره صادر کند.اين گزارش حاکي است: عاملان سرقت هاي مسلحانه در اعترافات خود نزد قاضي امام وردي تأکيد کردند که قصد داشتند به مغازه هاي طلافروشي برخي از افرادي که به آنان طلاي مسروقه فروخته بودند نيز دستبرد بزنند که قبل از اجراي نقشه هاي خود، در دام عدالت گرفتار شدند. اين در حالي بود که متهمان سرقت هاي مسلحانه و قتل به برخي از طلافروشي ها در ۲ مرحله دستبرد زده بودند.

سابقه خبر

در پي انجام سرقت هاي مسلحانه که افرادي با خودروهاي پرايد و ۲۰۶ در مشهد انجام مي دادند عمليات پليس براي شناسايي و دستگيري عاملان اين سرقت ها در حالي آغاز شد که متهمان هنگام دستبرد به يکي از مغازه هاي طلافروشي، يک نفر را نيز با شليک گلوله به قتل رساندند.اين گزارش حاکي است: عاملان اين سرقت ها اواخر سال گذشته توسط کارآگاهان پليس آگاهي خراسان رضوي دستگير شدند و مقاديري سلاح، مهمات، نارنجک، طلا و... از آنان کشف شد.