به گزارش افکار نیوز به نقل از جهان، فربد فدایی، روانشناس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: هر خانواده ای از مجموعه ای اعضا روابط بین اعضا تشکیل شده که هر کدام از اعضا نقش هایی را بر حسب مقتضیات و توانمندی ها و سنت های فرهنگی برعهده می گیرد.


وی خاطر نشان کرد: بین اعضای خانواده باید تعامل، محبت، همکاری وجود داشته باشد و به سمت هدف خانواده پیش روند.


وی افزود: عموماً مردها ریاست خانواده را بر عهده دارند و البته خانم ها در این زمینه با مرد خانواده همکار می کنند و کودکان نیز بخشی بی طرف دیدگاه ها و نظریات والدین را دارند و مورد محبت والدین قرار می گیرند.


وی عنوان کرد: در خانواده های طبقات متوسط در ایران به کودکان پروبال بیش از حد داده می شود به نحوی که در مورد همه چیز تصمیم گیری می کنند در حالی که چنین رویدادی غلط است و به ضرر کل خانواده از جمله خود کودکان تمام می شود.


وی اظهار نشان کرد: زمانی که کودکان حالت ریاست طلبی در خانواده دارند تقلید های کورکورانه و نا به جا از خانواده های غربی را تا خیلی از اوقات با واقعیات آن کشورها وفق نمی دهد.


وی در رابطه با ریاست طلبی نا به جا افزود: گاهی اوقات خانم های خانه ریاست خانواده را بر عهده می گیرد مرد خانواده از این مسئولیت کناره می گیرد و یا گاهی فرزند بزرگ خانواده که اغلب پسر است، ریاست خانواده را بر عهده می گیرد شاید به سنت های خانوادگی برگردد.


وی افزود: و یا گاهی اوقات زن سرشته همه امور را بر عهده می گیرد و این به صفات شخصیتی افراد بر می گردد.


وی در ادامه گفت: صفات شخصیتی فردی به عنوان نمونه این که در کودکی با او با خشونت رفتار شده و تمایل دارد در خانه ریاست را بر عهده بگیرد و حذف خود را پیش ببرد و کسی که حال انفعال و گوشه گیری دارد و یا فردی که مورد ترد دیگران در خانواده است بخشی قربانی را در خانواده ایفا می کنند.


وی اظهار داشت: هر کسی در خانواده نقش دارد و اگر نقش ها معکوس و یا متفاوت باشد در کارکرد خانواده اختلال ایجاد می شود.