پیرمرد ۷۱ ساله اهل ویسکانسین با خنده می گوید: اینک پیانو نواز ۷ انگشی را می بینید که کم نمی آورد!

افکارنیوز: وقتی جیم رادلوف سه انگشت خود را لای برف روب گذاشته و ازد دست داد، هرگز این حادثه باعث نشد تا وی نوزاندگی را کنار بگذارد.

پیرمرد ۷۱ ساله اهل ویسکانسین با خنده می گوید: اینک پیانو نواز ۷ انگشی را می بینید که کم نمی آورد!

وی در ۲۹ فوریه ۲۰۱۱ فکر می کرد تیغ برف روب نمی چرخد و به همین دلیل برای تعمیر دست راست خود را داخل آن کرد و قسمت بالای سه انگشت خود را از دست داد.

این مرد پراراده از سن ۳ سالگی با پیانو بوده و سخت است که موسیقی را رها کند.

رادلوف می گوید کافی است فقط اراده کنید تا همه چیز را در کف اختیارتان بگیرید.

کد خبر: 186678