به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، دکتر علیرضا مرندی در نهمین کنگره تغذیه و آلرژی غذایی در کودکان با اظهار تاسف از اینکه بیشتر تمرکز جامعه پزشکی بر روی درمان بوده است، افزود: منافع پزشکان و برخی کارخانههایی که ما را اداره میکنند، در بروز این عامل بیتاثیر نبوده است. شرکتها و کمپانیهایی هستند که به ما القا میکنند با استفاده از تجهیزات خاص میتوان سلامت مردم را تامین کرد، در صورتی که اینگونه نیست و تجهیزات پیچیده پزشکی تنها ۴ درصد در تامین سلامت افراد نقش بازی میکنند.

وی با تاکید بر اینکه با روشن‌تر شدن ابعاد سلامت، می‌توان به نقش حائز اهمیت عوامل اجتماعی پی برد، گفت: گفته می‌شود میزان تاثیر عوامل اجتماعی بر سلامت حداقل ۵۰ درصد و حداکثر ۷۵ درصد است و سایر بخشهای نظام سلامت از جمله وزارت بهداشت تنها ۲۵ درصد در سلامت جامعه نقش دارند.

رئیس انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر با بیان اینکه نوع تغذیه و استعمال دخانیات در سلامت کودکان نقش دارند، افزود: صحیح است که استعمال دخانیات به گروه پزشکی مرتبط نمی‌شود، اما مسئولیت سلامت افراد در این خصوص بر عهده ماست.

مرندی به رشد منفی جمعیت در کشور اشاره کرد و گفت: منطقی این است که درباره ابعاد کیفی جمعیت صحبت کنیم. باید به گونه‌ای عمل کنیم که نخبگان به سمت فرزنددار شدن روی بیاورند تا اینکه به سمت خانواده‌های فقیری برویم که حتی نمی‌توانند خودشان را اداره کنند.

وی افزود: همچنین نباید به فواصل زمانی فرزنددار شدن بیاعتنا باشیم، چرا که همین موضوع هم بر سلامت سایر کودکان در خانواده نیز تاثیر میگذارد