به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، دکتر سیدحسن امامی رضوی گفت: قانون منع دو شغله بودن مدیران قانون جدیدی نیست و برای پزشکان این قانون قبلا در برنامه پنجم توسعه کشور نیز تصویب شده است.

وی افزود: در طول دو سالی که برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده است زیرساختها را اجرایی کرده ایم ولی اجرای این قانون نیاز به نظارت، فرهنگسازی، لحاظ کردن منابع و همکاری جامعه پزشکی و مردم دارد که انشاالله انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تمام وقت شدن پزشکان در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و شاغل نبودن همزمان آنان در مراکز دولتی و خصوصی یکی از قوانین برنامه پنجم توسعه کشور است