افکارنیوز: پليس روماني از سگ هاي ولگرد براي دادن درس ترافيك به عابران پياده در اين كشور استفاده مي كند.

در سال ۲۰۱۲ در سوانح رانندگی ۳۶۰ عابر کشته و ۱۲۷۳ نفر مجروح شدند. در اغلب این موارد مقصر عابران پیاده بودند زیرا از خط کشی خیابان ها و اتوبان ها عبور نمی کردند.

پلیس رومانی از سگ های ولگرد که آسوده خاطر از خط کشی عابر پیاده عبور می کنند فیلم برداری کرده و یک فیلم آموزشی کوتاه را از شبکه های تلویزیونی پخش می کند. هدف پلیس تاکید بر عبور عابران از خط کشی خیابان ها است.

این فیلم با نشان دادن سگ های ولگرد از خط کشی بر این شعار تاکید می کند: اگر آنها می توانند این کار را انجام دهند، سایرین نیز قادر به انجام آن هستند. بنا براین از خط کشی عابر پیاده عبور کنید.

پليس روماني اميدوار است با پخش اين فيلم كوتاه شمارعابران پياده را كه قرباني سوانح رانندگي مي شوند، كاهش دهد.