افکارنیوز: در فنلاند رقابت قهرماني شنا در برف برگزار شده است. ظاهرا طرفداران اين ورزش نوظهور زمستاني اندك اندك در حال افزايش است.

لینک فیلم