به گزارش افکارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، مشتاقی گفت: کودکان از آینده لوس نیستند این لوس بودن مربوط به عملکرد والدین می باشد .

وی عنوان کرد: وقتی که کودک گریه می کند و والدین کودک را در آغوش می گیرد و شاید این در آغوش گرفتن گاهی کودک را به سمت لوس شدن بکشاند.

وی تصریح کرد: در این صورت که کودک خودش را لوس می کند با گریه، آغوش پدرو مادر را درخواست می کند و ممکن است که درخواست غیر منطقی باشد و به ضرر کودک تمام شود.

وی خاطر نشان کرد: گفتن و عمل کردن والدین اگر آهسته و محکم یا محکم و آهسته باشد، نتایج متفاوتی خواهد داشت.

وی اظهار نشان کرد: هنگام درخواست کودک در مورد مسائلی برای او خطرناک است و ضرر دارد برای اینکه کودک قبول کند با درخواستش به خودش لطمه وارد می کند والدین باید حین درخواست با لطافت و آرامی دلیل متضرر بودن خواسته اش را به او بفهماند و اگر کودک قبول نکرد با پافشاری عمل کند و به درخواست کودک گوش ندهد.

وی افزود: اگر با خشونت به او بگوییم ضرر دارد و در قبال اصرار کودک، در آخر به خواسته اش گوش بدهیم در آینده به مشکل مواجه میشویم و همین جاست که کلید لوس شدن کودک می خورد.

وی در نهایت افزود: در صورتی که کودک به هجده ماهگی می رسد، باید خانه را مصون نگه داریم و به او بفهمانیم که برخی وسایل خطرناک است و باید از آنها دوری جوید.