به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا گفت: در برنامه قبلی پزشک خانواده تغییراتی صورت گرفته و سناریوی جدید نوشته می شود.

وی افزود: این برنامه جدید قرار است در یکی دو استان کشور به صورت پایلوت اجرایی شده و با برنامه فعلی پزشک خانواده که در حال اجراست مقایسه شود.

مصداقی نیا ادامه داد: پس از پایلوت برنامه جدید و مقایسه آن با برنامه فعلی برنامه ای جدید برای پزشک خانواده تدوین خواهد شد که در تمام استانهای کشور اجرایی می شود.

چندی قبل نیز معاون درمان وزارت بهداشت از اجرای تغییراتی در برنامه پزشک خانواده خبر داده بود