حالا برخی هنرمندان هستند که با ابتکار عمل، ماشین ها را نقاشی کرده و از شما خواهش می کنند تا ماشین خود را نشویید.

افکارنیوز: بعد از گلی شدن اتومبیل زیر باران و برف و خشک شدن آن، اولین چیزی که به ذهن می رسد، بردن ماشین به کارواش و تمیز کردن آن است. بعضی از افراد هم پیدا می شوند که با کلمات جوک از صاحب ماشین می خواهند که چنین کاری کنند.اما حالا برخی هنرمندان هستند که با ابتکار عمل، ماشین ها را نقاشی کرده و از شما خواهش می کنند تا ماشین خود را نشویید.

کد خبر: 188503