افکارنیوز: مطابق قانونی قدیمی در ایرلند، اگر به بازار حیوانات در شهر می روید و یا از آن بر می گردید، می توانید الاغ خود را با اتوبوس جابجا کنید.

این هم عکس جنجال برانگیز که شاهد مثالی است برای این داستان که این هفته در دوبلین، پایتخت ایرلند رخ داد!

البته برخی ایرلندی ها نیز دست بکار شده و ضد این قانون را نیز پیدا کرده اند.

بر این اساس دوبلین هر ماه بازار اسب در آن برگزار می شود و این بدان معناست که همه اسب داران می توانند با اسبهای خود وارد اتوبوس شوند؟

خلاصه این هفته در دوبلین همه چیز قاطی شده بود.