افکارنیوز: این بندباز ابتدا با یک دستگاه جرثقیل تا ارتفاع شصت و یک متری بالا رفت و سپس فاصله بین دو طرف بزرگراه را در مدت پانزده دقیقه و بدون وسائل ایمنی طی نمود و صدها نفر از افراد حاضر در محل را متعجب کرد.

این بندباز سی و چهار ساله که رکوردهایی از خود از جمله عبور از فراز آبشار نیاگارا را در کتاب رکوردهای گینس به نام خود به ثبت رسانده بود این بار بدون وسائل ایمنی نمایش خود را اجرا کرد.

لینک فیلم