به گزارش افکارنیوز به نقل از فرارو؛ این گروه در حال گشتوگذار در بخش تابلوهای ونگوگ بودند که نگهبانان به ایشان گفتند باید از موزه بیرون بروند چرا که مردم از "بوی آنهای شکایت داشتهاند."

کارمند نهاد خیریه در این باره گفت: " من با نگهبان بحثکردم و به او گفتم این‌ها خانواده‌ی محترمی هستند، و لباس مناسبی به تن دارند. هیچکس دیگر در این باره به ما معترض نشده بود و درنتیجه من قبول نکردم که منبع بو این خانواده بوده‌اند، ما به اتاق دیگری رفتیم اما دوباره چهار نگهبان دیگر آمدند و به ما دستور دادند که از ساختمان خارج شویم. "

خانم کلیر هیدون، نایب رییس این نهاد خیریه گفت که آئورلی فیلیپتی، وزیر فرهنگ فرانسه، نامه نوشته است تا از این موضوع شکایت کند.

رییس موزه در گفتگو با رسانهها اعلام داشت که از برخوردی که با این خانواده شده "متاثر" شده است.