در این مسابقه یک روزه افراد با گذراندن ۲۵ مرحله سخت عبور از موانع پر از گل و لای با هم مسابقه می دهند.

افکارنیوز: از سال ۱۹۸۷ مسابقه ای بنام تاف گای یا مرد جان سخت در انگلیس برگزار می شود.

در این مسابقه یک روزه افراد با گذراندن ۲۵ مرحله سخت عبور از موانع پر از گل و لای با هم مسابقه می دهند.

محل مسابقه در پرتون در استافورد شایر بوده و در منطقه ای به مساحت ۶۰۰ جریب برگزار می شود.

در پایان ژانویه و در فصل زمستان البته مسابقه در طول مسیری ۱۲ کیلومتری برگزار می شود که هیجان خاص خود را دارد.

شرکت کننده باید ۱۶ سال به بالا باشد و بسیاری از مردم از سایر نقاط جهان در این مسابقات شرکت می کنند.

کد خبر: 188878