افکارنیوز: به گزارش بخش علم و تکنولوژی خبرگزاری ANSA ایتالیا، راز طوطی برای پیدا کردن دوست کشف شد.

براساس این گزارش، طوطی پرنده ای است با توانایی استثنایی در تقلید صداها که همیشه بر روی شانه دزدان دریایی و یا در جنگل ها دیده می شود.

به نظر می رسد این توانایی به خصوص با استعداد نژاد شناخته می شود و این جمله بدان معناست که این توانایی مخصوص نژاد خاصی از طوطی مثل طوطی کوچک درازدم سبزرنگ و نارنجی است.

گروهی از پژوهشگران دانمارکی دریافتند که این طوطی ها از همان نوع سخنگو هستند، در طبیعت این پرنده به صورت گله ای زندگی می کند که در آن نقل و انتقال مکانی در داخل و خارج از گروه مشاهده می شود که این مستلزم ملاقات آنها با توده ای از مردم در طول روز است.

این نوع از طوطی ها هر کدام راه منحصر به فرد خود را دارند که آنها را از هم جدا می کند، محققان برای دریافت این موضوع به بررسی این ویژگی و آزمایش در یک پارک ملی در کاستاریکا مبادرت ورزیدند.

پژوهشگران با گوش دادن به طوطی ها دریافتند که این پرندگان به سرعت به تقلید می پردازند و حتی نمونه هایی را که هرگز نشنیده بودند را به سرعت تقلید می کردند، به گفته دانشمندان، تکامل توانایی تقلید طوطی می تواند به شروع یک مکالمه با یک مثال خاص منجر شود.