ساندویچ گردن اردک غذایی است که این چینی ها منتظر آن در صف ایستاده اند.

افکارنیوز: این صف طولانی که می بینید در چین است و منتظر آماده شدن غذای محبوبشان هستند.

ساندویچ گردن اردک غذایی است که این چینی ها منتظر آن در صف ایستاده اند.

کد خبر: 189013