این زوج چینی توانستند وسایل مورد نیاز خود را در این خانه سیار کوچک جای دهند.

افکارنیوز: یک زوج چینی برای حل بحران مسکن به ساخت خانه روی دوچرخه اقدام کردند. نکته جالب تر آنکه این زوج چینی توانستند وسایل مورد نیاز خود را در این خانه سیار کوچک جای دهند.

کد خبر: 189031