افکارنیوز: گفتنی است، خواب های پریشان ریشه در رویداد های روز گذشته و جریانات زندگی شخصی دارد و در برخی موارد باعث فلج خواب می شود.

بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل اصلی خواب های پریشان استرس و اضطراب است که بسیار در خواب تاثیر می گذارد.

تب، دارو و خوردن بیش از حد پیش از خواب نیز باعثمی شود کابوس های شدیدی در شب ببینیم.

برای رهایی از کابوس های شبانه باید روز خود را با آرامش شروع کنیم و این آرامش را در طول روز حفظ کنیم و آخرین وعده غذایی ما ۳ الی ۴ ساعت با خوابمان تفاوت داشته باشد و از دیدن فیلم های ترسناک در ساعات پایانی شب خودداری کنیم.