افکارنیوز: اگر دوست دارید سطح زبان انگلیسی خود را برای آزمون های IELTS, TOEFL, TOEIC بسنجید اين نرم افزار کهEnglish Level Checker Premium نام دارد را از دست ندهید.

این نرم افزار با گرفتن تست های مختلف از شما گزارش کاملی از سطح زبان شما می دهد و به شما می گوید که در کدامیک از سطوح Beginnerو یا Elementary, Pre - Int, Intermediate, Upper - Intermediate, Advance and Near Native قرار دارید.

لینک دانلود