افکارنیوز: در اين فيلم كوتاه بيننده شاهد الگوبرداري رفتار پدر توسط دختر كوچولويش خواهد بود.

لینک فیلم