دکتر مجید ابهری افزود: با توجه به گسترش استفاده از تلفن همراه و از آنجا که ۸۵ درصد از این وسایل در دسترس کسانی قرار دارد که اساسا ضرورت شغلی نداشته و فقط جنبه ارتباطی و سرگرمی دارد، افزایش استفاده از تلفن همراه در بین نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان به یک رفتار اجتماعی و در برخی از موارد به یک اعتیاد تبدیل شده است.

به گزارش مهر، این آسیب شناس اظهار کرد: در حال حاضر ۳۸ درصد از نوجوانان و جوانان به استفاده از این وسیله ارتباطی اعتیاد رفتاری پیدا کرده و نشانه هایی از خود بروز می دهند که قابل بررسی است.

وی گفت: طی یک پژوهش میدانی بین چهار هزار و ۸۰۰ نوجوان و جوان ۱۲ تا ۱۸ ساله و سه هزار و ۶۰۰ بزرگسال ۱۸ سال به بالا میزان اعتیاد افراد به تلفن همراه سنجیده شد.

ابهری افزود: در این پژوهش که ۴۹ درصد آن را زنان و ۵۱ درصد را مردان تشکیل می دادند نتایج قابل توجهی به دست آمد.

وی با بیان نتایج این پژوهش تصریح کرد: وقتی افراد از تلفن همراه خود دور هستند عصبی و غمگین بوده و احساس تنهایی می کنند و دارای خلف بی ثبات بوده و همواره منتظر برقراری یک تماس هستند.

این آسیب شناس گفت: ارسال ودریافت پیامک، بازی، عکسبرداری و فیلمبرداری در بزرگسالان به صورت یک عادت اجتماعی درآمده و بسیاری از آنها بدون هدف اقدام به حرکات فوق می کنند.

وی اظهار کرد: نوجوانان و جوانان که گرفتار اعتیاد به تلفن همراه شده اند در میان مدت و دراز مدت حتی در خواب نیز تلفن همراه و مکالمه با آن را می بینند.

ابهری گفت: همین عادت بسیار قوی بعضا هزینه های سربار بسیار سنگینی برای اشخاص و خانواده ها شده است. وی ادامه داد: افت تحصیلی، گوشه گیری، اضطراب و دلهره در هنگام قطع یا خرابی گوشی، ارسال پیامکهای بی هدف و مطالعه آنها حتی در مهمانیها و سر کلاس درس، باعثشده این اعتیاد رفتاری روند افزایشی پیدا کند.

این کارشناس علوم رفتاری افزود: اعتیاد نوجوانان و جوانان به تلفن همراه در حد هشدار بوده و در بزرگسالان نیز یکی از دلایل اختلاف در خانواده و زندگی زناشویی شده است.

وی تصریح کرد: تلفن همراه موجب کاهش ارتباطات حضوری و کمرنگ شدن روابط عاطفی و تضعیف روابط اجتماعی شده است.