سیدعلیرضا آوایی با بیان اینکه دادگستری تهران با کمبود کادر قضائی و اداری مواجه است گفت: قاضی یک ظرفیت و توان جسمی دارد، اگر بیش از ظرفیت به او پرونده بدهیم حقوق مردم بر اثر دادرسی غیرعادلانه و بی دقت ناشی از خستگی قاضی ضایع می شود.

به گزارش مهر، وی افزود: در بسیاری از موارد سرنوشت یک خانواده، یک طایفه و یک کشور با رای قاضی تغییر می کند.

رئیس دادگستری استان تهران با بیان اینکه حداقل به ۲۰۰ قاضی در دادگستری تهران نیازمندیم گفت: دیگر در مورد فضای ساختمانی، فرسودگی دادگاهها، مشکلات نرم افزری و رایانه ها و تجهیزات اداری حرفی برای گفتن نمی ماند چون برای تمامی مسئولان و مردم مثل روز روشن است که این مشکلات وجود دارد ولی مهمتر از همه کمبود قضات است.

آوایی با بیان اینکه بیش از ۳۰ شعبه از دادگاههای استان تهران بلاتصدی است گفت: استاندارد هر شعبه حضور سه قاضی است در حالی که برخی از شعب با یک یا دو قاضی اداره می شود.

رئیس دادگستری پایتختف استاندارد نسبت قضات به پرونده ها را بررسی یک یا دو پرونده در روز توسط قاضی عنوان کرد و افزود: در برخی از موارد حجم یک پرونده به ۱۵ کارتن(۵۰ کیلو) می رسد و اینکه می گویند پرونده ها را با فرقون می آورند صحت دارد و برای این پرونده ها قاضی باید حداقل سه ماه برای مطالعه پرونده وقت بگذارد و بیش از ۹۰ صفحه هم رای قاضی می شود حال محاسبه کنید در طول یک ماه اگر تنها یک پرونده این چنینی نصیب قاضی شود چه فشار کاری را باید تحمل کند و این فشار و استرس به خانواده و مجموعه هم وارد می شود.

وی افزود: نقطعه آرمانی ما بررسی روزانه سه پرونده توسط هر قاضی است ولی چون این امکان پذیر نیست ناچاریم با اضافه کاری، بردن پرونده ها به خانه و رای دادن در منزل این کمبودها را جبران کنیم.