افکار

- شرکت ملی گاز ایران در نظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیازمندیهای نیروی انسانی مورد نیاز خود در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت های پالایش گاز شامل: بیدبلند(پالایشگاه های بیدبلند و مسجد سلیمان)، سرخون و قشم، شهید هاشمی نژاد و فجر جم، شرکت انتقال گاز ایران(مناطق عملیاتی ۱،۲، ۵،۶، ۷،۸ و ۹) از میان دانش آموختگان صرفاً مرد(با توجه به ماهیت عملیاتی محل های خدمتی) و همچنین شرکت های گاز استان شامل: ایلام، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان از میان دانش آموختگان مرد و زن در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد(مطابق جدول شماره ۱) داوطلبان واجد شرایط را پس از ثبت نام از طریق برگزاری آزمون کتبی(علمی)، آزمون استعداد و ارزیابی روانشناختی، انجام مصاحبه حضوری فنی و تخصصی، انجام مراحل گزینش و طب صنعتی استخدام نماید.

شهر های مورد نیاز: مندرج در آگهی
تعداد مورد نیاز: مشخص نشده
تاریخ انقضا: ۲۷ بهمن ماه ۹۱

برای مشاهده شرایطاینجارا کلیک کنید

برای ثبت ناماینجارا کلیک کنید

برای مشاهده مشخصات و یا ویرایش اطلاعاتاینجارا کلیک کنید