افکار

- بیماریهای غدد درون ریز یا تغییرات هورمون: عواملی که بر تعادل هورمونی فرد تاثیر میگذارد می تواند باعثریزش ابرو شود. این تغییرات هورمونی شامل حاملگی و بیماریهای تیروییدی است که خوشبختانه پس از اتمام و رفع آن، رویش مجدد مو رخ خواهد داد. مصرف داروهای هورمونی مثل دانازول، داروهای بیشگیری از بارداری، پروزسترون، دی اتیل استیل بسترول(DES) و … نیز می تواند در برخی موارد در ریزش ابرو موثر باشد.

شیمی درمانی:

اثر شیمی درمانی کاملا مشخص نیست. شیمی درمانی بر فعالیت بسیاری از سلولها تاثیر می گذاردو موجب ریزش مو می شود. شایع ترین داروهای شیمی درمانی که باعثریزش مو می گردد عبارتند از: سیکلوفسفاماید، بلیومایسین، دونوریسین، متوتوکسات، تاموکسی فن، تاکسول، وینبلاستین، کلشی سین، ملفالان، ۵ فلورویوراسیل، اتوبوساید، اتامبوتول، اینترفرون آلفا، اینترلوکین.

عفونت ها:

عفونتهایی که مستقیما بر فولیکول یا ساقه مو اثر می کنند. ریزش موی تکه ای از مشکلاتی است که در بیماری سیفلیس دیده می شود.

بیماریهای خود ایمنی:

از مهمترین آنها می توان به آلوپسی آره آتا و DLEاشاره کرد.

التهاب ناشی از بیماریهای معمول پوستی:

التهاب ناشی از بیماری های معمول پوستی از جمله سبوره، پسوریازیس، اگزما و درماتیت تماسی می تواند در اثر خارش و خراشیدن، منجر به ریزش موی ابرو شود.

داروها:

موی ابرو نیز مانند سایر موها تحت تاثیر بعضی داروها ریزش بیدا می کنند از جمله آن ها:

داروهای ضد فشار خون مانند: پروپرانول، اتنولول، کاپتوبریل، کلونیدین
داروهای روانپزشکی مانند: فلوکسیتین، لیتیوم، هالدول، آمی تریپتلین، دوکسپین، ایمی پرامین
داروهای ضد تشنج مانند: فنی تویین، فنوباربیتال و اسید والپروییک
فلزات سنگین و مواد سمی: از جمله نقره، آرسنیک، تالیوم، ید

مصرف بیش از حد ویتامین و مواد معدنی:

مشتقات ویتامینA که از جمله عوارض داروهای آکوتان و اترتینات است.

ضربه های فیزیکی مانند:

تصادف، سوختگی، حرارتی، شیمیایی یا الکتریکی و عوامل متفرقه دیگر: گازهای بیهوشی عمومی، افزایش چربی خون، مصرف موضعی قطره های بتابلوکر چشمی موجب ریزش ابرو و مژه می گردد.

ضربه های فیزیکی مانند:

تریکوتیلومانیا که یک مشکل روانی است که با کندن مو همراه است. انجام مکرر آن باعثریزش دایمی مو می گردد و کندن بیش از حد مو می تواند باعثریزش دایمی مو شود.

درمان:

براي درمان بايستي اقدام به تحريك متابوليسم در فوليكول هاي ابرو و افزايش جريان خون نمود با مراجعه به پزشك متخصص فرآورده لازم تجويز مي شود. همچنين مي توان با ليزر محرك رويش مو ابروها را بيشتر تقويت نمود. تغذيه فوليكول هاي ابرو از طريق جريان خون مي باشد و در نتيجه كمپرس با چاي ولرم در وضعيت خوابيده به پشت با افزايش دادن جريان خون باعث بهبودي وقطع ريزش ابرو و رويش مجدد آن مي گردد.