افکار

- «استووی» که عنوان درازترین گربه جهان را در کتاب رکوردهای گینس داشت به دلیل ابتلا به بیماری سرطان تلف شد.

درازای «استووی» از نوک بینی تا انتهای دمش در حدود ۱.۲۳ متر بود و در سال ۲۰۱۰ میلادی توانست به این رکورد دست پیدا کند.مالک درازترین گربه جهان گفت: استووی مدت یک سال بود که به بیماری سرطان مبتلا شده و هنگام تلف شدنش هشت سال داشت.